GIỚI THIỆU "rodbooks.com"

Phone:

img:

priceRange:

255 Bình Lợi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
rodbooks.com

url:

logo:

sameAs:

sales,
photo of Mộc ROD BOOKS Store Rodbooks | Đọc sách hay là chết?
HVNET Company
info@rodbooks.com
255 Bình Lợi
Bình Thạnh , Hồ Chí Minh , 700000 Việt Nam
0911 402 114

This hCard created with the hCard creator.

entry-content:

bookmark:

2020 Rodbooks Corp

Store Rodbooks | Báo cáo vi phạm

Báo cáo vi phạm

1 - Gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền là sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng máy tính để có thể thao tác dễ dàng nhất.

Nếu nội dung được bảo vệ bản quyền của bạn đã bị đăng trái phép lên Rodbooks Audio thì bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền. Trước khi gửi thông báo, bạn cần cân nhắc xem liệu các quy tắc ngoại lệ về bản quyền như sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hay tương tự có áp dụng trong trường hợp này không. Người gửi những yêu cầu này phải là chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu.

Rodbooks Audio sẽ đăng tên chủ sở hữu bản quyền mà bạn cung cấp thay cho nội dung bị ngừng hoạt động. Nếu bạn có thể cung cấp tên thay thế hợp pháp và hợp lệ, chẳng hạn như tên công ty hoặc tên của người đại diện được ủy quyền, thì chúng tôi sẽ xem xét và sử dụng tên này (nếu thích hợp). Cùng với nội dung mô tả (những) tác phẩm bị cáo buộc vi phạm, tên này sẽ là một phần trong hồ sơ công khai về yêu cầu của bạn. Tất cả các thông tin khác, kể cả tên pháp lý đầy đủ và email của bạn, đều là một phần của toàn bộ thông báo yêu cầu gỡ bỏ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người tải lên.

Nếu bạn chọn gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, hãy nhớ rằng bạn sẽ bắt đầu một thủ tục tố tụng.

Lưu ý:

Không khiếu nại sai. Việc sử dụng sai mục đích quy trình này có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoạt động hoặc dẫn đến các hậu quả pháp lý khác.

2 – Gửi thông báo phản đối

Nếu bạn cho rằng sản phẩm nội dung sáng tạo của mình bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi biểu mẫu web thông báo chống khiếu nại.

Chúng tôi có thể gỡ bỏ nội dung được bảo vệ bản quyền khỏi Rodbooks Audio nếu đã có người tải nội dung đó lên mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Thông báo phản đối là một yêu cầu pháp lý để Rodbooks Audio khôi phục sản phẩm nội dung sáng tạo đã bị xóa do nhận cáo buộc vi phạm bản quyền.

Khi nào bạn nên gửi thông báo phản đối?

Bạn chỉ có thể gửi thông báo phản đối khi sản phẩm nội dung sáng tạo mà bạn tải lên bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc do nhận dạng sai nội dung. Điều này bao gồm cả nguyên tắc sử dụng hợp lý. Còn trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn không nên gửi thông báo phản đối.

Nếu sản phẩm nội dung sáng tạo của bạn bị vô hiệu hóa vì lý do bản quyền nhưng không phù hợp với nguyên tắc sử dụng hợp lý nêu trên, thì bạn không nên gửi thông báo phản đối. Thay vào đó, bạn có thể chờ cảnh cáo vi phạm bản quyền hết hạn, thường là sau 90 ngày. Bạn cũng nên liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để đề nghị họ rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền.

3- Thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm bản quyền

Đây là nội dung nói về cảnh cáo vi phạm bản quyền. Nếu bạn đang tìm thông tin về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng – một loại cảnh cáo khác với cảnh cáo vi phạm bản quyền, hãy chuyển đến trang thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Nếu bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền thì tức là sản phẩm nội dung sáng tạo của bạn đã bị gỡ khỏi Rodbooks Audio vì một chủ sở hữu bản quyền đã gửi cho chúng tôi một yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh và hợp lệ và đề nghị chúng tôi làm như vậy. Khi một chủ sở hữu bản quyền chính thức thông báo với chúng tôi rằng bạn không có quyền đăng nội dung của họ lên Rodbooks Audio, chúng tôi sẽ gỡ bỏ sản phẩm nội dung sáng tạo mà bạn đã đăng để tuân thủ luật bản quyền.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xóa sản phẩm nội dung sáng tạo khỏi Rodbooks Audio vì nhiều lý do khác ngoài lý do liên quan đến bản quyền. Ngoài ra, việc nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua bản quyền không dẫn đến việc nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Việc xóa sản phẩm nội dung sáng tạo có cảnh cáo sẽ không giải quyết được trạng thái cảnh cáo của bạn. Hãy tìm hiểu cách giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền ở bên dưới.

Hủy bỏ quyết định cảnh cáo vi phạm bản quyền

Có ba cách để xóa quyết định cảnh cáo vi phạm bản quyền:

1. Chờ cảnh cáo hết hiệu lực: Cảnh cáo vi phạm bản quyền sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày.

2. Yêu cầu rút lại khiếu nại: Bạn có thể liên hệ với người đã xác nhận quyền sở hữu đối với sản phẩm nội dung sáng tạo của bạn và yêu cầu họ rút lại khiếu nại về việc vi phạm bản quyền.

3. Gửi thông báo phản đối: Nếu sản phẩm nội dung sáng tạo của bạn bị xóa do bị xác định nhầm là vi phạm hoặc đủ điều kiện thuộc trường hợp sử dụng hợp lý, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền?

Tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm. Cảnh cáo vi phạm bản quyền mà bạn nhận được chỉ đóng vai trò như một lời cảnh báo. Khi nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền lần đầu, bạn sẽ cần phải hoàn thành bài học trên Học viện về bản quyền. Chúng tôi làm điều này để giúp bạn hiểu về bản quyền cũng như cách chúng tôi thực thi bản quyền trên Rodbooks Audio.

Cảnh cáo vi phạm bản quyền có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của bạn. Ngoài ra, nếu sự kiện trực tiếp của bạn bị xóa vì vi phạm bản quyền thì chúng tôi sẽ hạn chế khả năng phát trực tiếp của bạn trong vòng 90 ngày.

Nếu bạn nhận 3 cảnh cáo vi phạm bản quyền thì:

• Tài khoản của bạn cùng với tất cả các kênh có liên kết với tài khoản này sẽ bị chấm dứt hoạt động.

• Tất cả các sản phẩm nội dung sáng tạo đã tải lên tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

• Bạn không thể tạo kênh mới.

Trải nghiệm sách tốt hơn trên App